University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Pages

密西根学院各年级思政教师、辅导员、班主任联系方式(2016-2017学年)

职责 姓名 办公室电话 邮箱 办公室号
院党委副书记 杨艳春 34206765-3171 317
院学生工作办公室主管 吴琦 34206765-3192 319
思政教师 王冲 34206765-3211 321
思政教师 李尧 34206765-3192 319
思政教师 刘燕吉 34206765-3212 321
思政教师 黑波 34206765-3191 319
就业指导顾问 林洁 34206765-3112 311
辅导员 张瑶 34206765-3191 bonniezy17@163.com 319
辅导员 洪含绛 34206765-3211 honghj2014@163.com 321
辅导员 王莹 34206765-3191 aprilsjtu2015@163.com 319
辅导员 孙皓辰 34206765-3211 dyedm@sjtu.edu.cn 321

 

各年级班主任联系方式

负责班级 姓名 邮箱
F1337101-102 李尧 liyaosjtu@sjtu.edu.cn
F1337103-104 吴琦(兼) wu_qi_223@sjtu.edu.cn
F1337201-202-203 徐比翼 biyi970607782@sjtu.edu.cn
F1337105-204-205 许勇 xuyong275@sjtu.edu.cn
F1437101-102 叶晓汀 820068139@qq.com
F1437105-201 傅宇蕾 shirleyfuyulei@gmail.com
F1437202-203 郭晓雷 wwwgxledu@sjtu.edu.cn
F1537001-002 杨涧凡 824403354@sjtu.edu.cn
F1537003-004 王莹 aprilsjtu2015@163.com
F1537005-006 赵丰年 iclover@sjtu.edu.cn
F1537007-008 秦志达 zanderqin@163.com
F1537009-010 沈励 good025@sjtu.edu.cn
F1637001-002 朱雨婷 18818218641@163.com
F1637003-004 林洁 jielin@sjtu.edu.cn
F1637003-004 贠靖洋 617902872@qq.com
F1637005-006 温余彬 wenyubincom@163.com
F1637007-008 陈斌 chenbin1933@163.com
F1637009-010 朱凤凤 Zhufengfeng0402@163.com