University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Pages

contact us

地址:

上海市闵行区东川路800号上海交通大学密西根学院

邮编200240

电话:

总机 +86-21-34206045

常用链接:

行政部门

常用联系方式:

大陆、港澳台地区本科生招生:+86-21-34206285 或 +86-21-34204332

国际本科生招生: nc.ud1550555374e.utj1550555374s@mda1550555374tni-i1550555374j1550555374

研究生招生:nc.ud1550555374e.utj1550555374s@mda1550555374darg-1550555374ij1550555374

人力资源: nc.ud1550555374e.utj1550555374s@rh-1550555374ij1550555374

技术支持:nc.ud1550555374e.utj1550555374s@ti-1550555374ij 1550555374

校友:nc.ud1550555374e.utj1550555374s@inm1550555374ula-i1550555374j1550555374

校企合作:nc.ud1550555374e.utj1550555374s@ree1550555374rac-i1550555374j1550555374

捐赠:nc.ud1550555374e.utj1550555374s@gni1550555374vig-i1550555374j1550555374

JI意见邮箱: nc.ud1550555374e.utj1550555374s@cpc1550555374ij1550555374