University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Pages

contact us

地址:

上海市闵行区东川路800号上海交通大学密西根学院

邮编200240

电话:

总机 +86-21-34206045

常用链接:

行政部门

常用联系方式:

大陆、港澳台地区本科生招生:+86-21-34206285 或 +86-21-34204332

国际本科生招生: nc.ud1545172300e.utj1545172300s@mda1545172300tni-i1545172300j1545172300

研究生招生:nc.ud1545172300e.utj1545172300s@mda1545172300darg-1545172300ij1545172300

人力资源: nc.ud1545172300e.utj1545172300s@rh-1545172300ij1545172300

技术支持:nc.ud1545172300e.utj1545172300s@ti-1545172300ij 1545172300

校友:nc.ud1545172300e.utj1545172300s@inm1545172300ula-i1545172300j1545172300

校企合作:nc.ud1545172300e.utj1545172300s@ree1545172300rac-i1545172300j1545172300

捐赠:nc.ud1545172300e.utj1545172300s@gni1545172300vig-i1545172300j1545172300

JI意见邮箱: nc.ud1545172300e.utj1545172300s@cpc1545172300ij1545172300